SKOLSKÖTERSKE-
KONGRESS
2020

SKOLSKÖTERSKEKONGRESS 2020

14-15 MAJ, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Slider

Välkommen till Skolsköterskekongress 2020!

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till Skolsköterskekongress 2020 för elevhälsans medicinska insats på Kistamässan i Stockholm.

Ambitionen är att alla deltagare ska uppleva en kongress av hög kvalitet, med stor relevans för arbetet i den medicinska elevhälsan.

Temat för årets kongress är Skolsköterskans komplexa uppdrag. Vi kommer bland annat erbjuda föreläsningar inom följande ämnen: Övervikt bland barn, sexuell hälsa, psykisk ohälsa, särskola och vaccinationer. Jonna Bornemark kommer också och föreläser om etisk stress.

Som kongressdeltagare ges man möjlighet att välja fritt mellan de parallella föreläsningarna, efter eget intresse och behov.

Sist men inte minst välkomnar vi alla medlemmar till Riksföreningens årsmöte på torsdag eftermiddag. Era synpunkter är viktiga och bidrar till utveckling i föreningen.

Posterutställning

I samband med kongressen arrangeras en posterutställning med syfte att uppmärksamma och sprida information om pågående projektarbete inom elevhälsans medicinska insats och aktuell forskning på området. Nytt för i år är att det kommer att delas ut pris i två kategorier: Vetenskaplig poster med stark anknytning till forskning och Poster för lokala utvecklingsprojekt. Det är alltid lika spännande och intressant att ta del av det vardagliga utvecklingsarbetet inom verksamheten. Vi tror att det pågår många intressanta utvecklingsarbeten på skolor ute i landet, så låt era kollegor få ta del av era goda exempel genom att sätta ihop en poster och berätta för oss. 

Underlag för posterutställning 2020
Deadline för att skicka in ditt abstract är 28 februari 2020.

Utställning

Liksom tidigare år så kommer branschaktuella utställare att finnas på plats under kongressdagarna.

Välkomna!

Kongressansvariga
Agneta Fröjdman & Ulrika Brännström
DELA PÅ SOCIALA MEDIER