SKOLSKÖTERSKE-
KONGRESS
2020

SKOLSKÖTERSKEKONGRESS 2020

14-15 MAJ, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM

Slider

Välkommen till Skolsköterskekongress 2020!

Riksföreningen för skolsköterskor hälsar välkommen till Skolsköterskekongress 2020 för elevhälsans medicinska insats på Kistamässan i Stockholm.

Ambitionen är att alla deltagare ska uppleva en kongress av hög kvalitet, med stor relevans för arbetet i den medicinska elevhälsan.

Temat för årets kongress är Skolsköterskans komplexa uppdrag. Vi kommer bland annat erbjuda föreläsningar inom följande ämnen: Övervikt bland barn, sexuell hälsa, psykisk ohälsa, särskola och vaccinationer. Jonna Bornemark kommer också och föreläser om etisk stress.

Som kongressdeltagare ges man möjlighet att välja fritt mellan de parallella föreläsningarna, efter eget intresse och behov.

Sist men inte minst välkomnar vi alla medlemmar till Riksföreningens årsmöte på torsdag eftermiddag. Era synpunkter är viktiga och bidrar till utveckling i föreningen.

Välkomna!

Kongressansvariga
Agneta Fröjdman & Ulrika Brännström
DELA PÅ SOCIALA MEDIER