I samband med kongressen arrangeras en posterutställning med syfte att uppmärksamma och sprida information om pågående projektarbete inom elevhälsans medicinska insats och aktuell forskning på området. Nytt för i år är att det kommer att delas ut pris i två kategorier; Vetenskaplig poster med stark anknytning till forskning och Poster för lokala utvecklingsprojekt. Det är alltid lika spännande och intressant att ta del av det vardagliga utvecklingsarbetet inom verksamheten. Vi tror att det pågår många intressanta utvecklingsarbeten på skolor ute i landet, så låt era kollegor få ta del av era goda exempel genom att sätta ihop en poster och berätta för oss.

För posterutställare erbjuder vi rabatterad anmälningsavgift på kongressen. Vänligen kontakta kongressekretariatet MCI för mer information om hur du som posterutställare anmäler dig.

Möjligheten att skicka in abstract till årets kongress är nu stängd. Deadline för att skicka in abstract var 28 februari 2020.

DELA PÅ SOCIALA MEDIER