8:30-10:00

REGISTRERING, FIKA OCH UTSTÄLLNING

10:00-10:10

Inledningsceremoni

10:10-10:15

Välkomma

Moderator och Kongressansvariga

10:15-10:20

Välkomsttal

Riksföreningen för Skolsköterskors Ordförande

10:20-10:40

Inledningstal
Inger Torpenberg

10:40-10:55

Barnkonventionen

Elisabeth Dahlin

10:55-11:00

PAUSGYMPA 

11:00-11:50

Fakta eller trams – så påverkas vi att tro på det som inte är sant

Emma Frans

11:50-12:00

Kvalitetsmått – verktyg för elevhälsans systematiska kvalitetsarbete

Christina Leach & Marina Lundquist

12:00-13:15

LUNCH

Föreläsning

Föreläsning

Föreläsning

13:15-14:45

inkl. en kort bensträckare

Sexuell- & reproduktiv hälsa, vad är det?

Kalle Norwald

 

Vi måste hitta barnen med endometrios!

Katarina Steinfeldt Olbers & Frida Gullberg

Sömn och stress hos barn och ungdomar

Pernilla Garmy & Eva-Lena Einberg

 

Elever med svag teoretisk begåvning – en viktig grupp att uppmärksamma inom Elevhälsan

Elisabeth Fernell

 

14:45-15:15

FIKA

15:15-16:00

Barn och ungdomars läkemedelsanvändning – vad vet vi egentligen?

Elin Kimland

Generation Peps skolarbete för barn och ungas hälsa

Carolina Klüft & Marie Harding

En Frisk Skolstart Plus – ett strukturerat arbetssätt för skolsköterskor

Åsa Norman, Marianna Moberg & Mahnoush Malek

 
16:10-17:10 Årsmöte

Med reservation för eventuella ändringar

DELA PÅ SOCIALA MEDIER