Kongress 2021 med Ledningsdagar

Virtuell online 25-26 maj

Omständigheterna kring pandemin gjorde att vi tänkte om och tänkte nytt!

2021 års kongress blev virtuell med interaktion och mervärde. Med samma kvalitet som om vi hade varit på plats, upplevde besökarna två inspirerande dagar fyllda med gemenskap, lärdom och glädje. 

Kongressen bjöd på ett brett program med valbara spår för att passa skolsköterskor, medicinsk ledningsansvarig samt verksamhetschef för den medicinska elevhälsan.

 

DELA PÅ SOCIALA MEDIER